Hot line: 024 66.596.538

|

Liên hệ với chúng tôi

Minerva là đơn vị đi đầu trong việc phát triển phần mềm RIS, PACS, Teleradiology cho các bệnh viện từ tuyến trung ương với địa phương.

 75 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

 024 665 965 38

 (+84) 906 120 069

 contact@vietradiology.vn